kerkraam

Home

Communicanten 2019.pdf


Herenkoor zingt Witte Donderdag in de Grote Kerk
 

Omdat op Witte Donderdag 18 april a.s. in onze kerk geen viering is in het kader van het Paastridium, ligt daar die avond voor ons herenkoor de uitdaging om medewerking te verlenen aan de PKN-viering in de Grote Kerk. 
Op verzoek van de voorganger van die avond, ds. Hans Schipper, wordt in die dienst door ons een volledige mis gezongen. En wel de Messe brève van Charles Gounod met: het Kyrie, het Gloria, het Sanctus + het Benedictus en het Angus Dei. Een ‘pittige’ maar prachtige mis, waarvoor we al een aantal weken stevig repeteren.
Hans’ specifieke verzoek van alle gezongen elementen uit een hoogmis en de toezegging van ons optreden zijn van geruime tijd geleden. Die zijn mede een gevolg van de goede contacten van twee PKN-broeders die wij al vele jaren -tot volle tevredenheid- als trouwe zangers in de gelederen van ons koor hebben. 
De avonddienst in de Grote Kerk krijgt die avond een extra dimensie door de viering van het Heilig Avondmaal. Hieraan zijn niet alleen de PKN-broeders en zusters en onze koorleden, maar óók alle bezoekende leden van onze RK-locatie e.o., van harte uitgenodigd tot deelname.
Een sterk staaltje van oecumene in Dalfsen, waaraan naar ik hoop velen zullen deelnemen.
Namens het herenkoor H. Cyriacus Dalfsen,
Wim Dierkx (vz.)
 
Hernieuwing jaargang 63 nr.4.pdf

Zeer geslaagd stamppotbuffet met afscheid van Riky van der Vegt. Voor meer foto's zie fotoalbum
   

Hernieuwing jaargang 63 nr. 3.pdf
 
 

 

Terugblik concert Young Spirit

Wat hebben wij weer genoten!
Na een tijd van voorbereiding was het dan eindelijk zover;  op 3 november vierden we ons 30-jarig bestaan met een concert in de kerk. Wat is het dan fijn om te ervaren dat de kerk weer vol zit met enthousiast publiek!
Er stonden verschillende soorten liederen op het programma.  Zo was er veel vrolijkheid bij  Hallelujah to the King of Kings, Ramaganana,  Best Day  of My Life en de Afrikaanse liederen Shosholoza en Pata Pata, maar zongen we ook het gevoelige Mag ik dan bij jou. En, als eerbetoon aan Marinus Veltmaat, zongen we Tears in heaven, waarbij de stilte tijdens het lied opgevolgd werd door een geweldig applaus voor Marinus.
 
Tijdens het concert werden Ellen Hendriks en Henriette Snijder in het zonnetje gezet vanwege hun 25-jarig koorjubileum. Zij werden verrast met de oorkonde en eremedaille in zilver van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging.
  
   
Dank aan allen die op welke manier dan ook hebben bijgedragen om dit concert te laten slagen.
Dank aan de locatieraad voor de bloemen en de gift aan ons koor. Daar gaan we zeker wat leuks mee doen!
Groeten van Young Spirit


40 jaar Dameskoor!
 
Zondag 28 oktober was het 40 jaar geleden dat het dameskoor van de H. Cyriacuskerk is opgericht. Dit heugelijke feit werd gevierd met een feestelijke Eucharistieviering met als voorgangers Monseigneur H. Woorts en Pastor G. Noordink.
Onder leiding van dirigent Magdalena Jarzczyk en organist Herman Wolbers werden prachtige liederen ten gehore gebracht tijdens deze jubileumviering maar wel beginnend met het Kyrie zoals Mgr Woorts zo mooi verwoorde: Heer, ontferm u.
Tijdens deze plechtige viering werden 4 dames onderscheiden voor hun 40 jarig lidmaatschap. Rie Beumer, Gré Feijen, Nel van Bussel en Tonnie Hilgenkamp ontvingen een kettinkje met St Gregorius, vergezeld van een oorkonde. Marietje Mecking kon vanwege gezondheidsproblemen niet aanwezig zijn. Nellie Eijkelkamp ontving een broche van de Gregoriusvereniging voor haar 50 jarig jubileum bij verschillende koren, waaronder 40 jaar bij dit dameskoor.

Veel pariochianen woonden de kerkviering bij en maakten van de gelegenheid gebruik om het dameskoor te feliciteren in het Emmagebouw. Daar feliciteerde voorzitter Jos Ramaker het jubilerende koor en de jubilerende dames.
Hij sprak dank uit aan het koor voor het opluisteren van vele vieringen, niet alleen tijdens  weekendvieringen maar ook bij rouw en trouw. Magdalena Jarzcyk, Herman Wolbers en vervangend organist Jan Verheijen ontvingen een parochiekaars.
Rikie Hollak, voorzitter van het dameskoor sprak haar dank uit aan allen die aan de viering hebben meegewerkt. De aanwezige parochianen, kinderen en kleinkinderen van de jubilarissen, zongen de koorleden een welgemeend  “Lang zullen ze leven” toe en er werd geproost op het dameskoor.

Voor meer foto's: zie fotoalbum fotopagina

Hernieuwing jaargang 62 nr.13.pdf


ALLERZIELENVIERING vrijdag 2 november om 19.00 uur

Vrijdag 2 november steken we een kaarsje aan
voor de mensen die zijn heengegaan.
Om stil te staan en aandacht te geven
om wat ze hebben gedaan
en aan de betekenis van hun en ons leven.

Voor wie steek jij een kaarsje aan?    

Hernieuwing jaargang 62 nr.11.pdf

Hernieuwing jaargang 62 nr.10.pdf

Hernieuwing jaargang 62 nr.9.pdf

Hernieuwing jaargang62 nr.8.pdf

Hernieuwing jaargang 62 nr.7.pdf

Hernieuwing jaargang 62 nr.6.pdf

Palmpasen 2018

    

Hernieuwing jaargang 62 nr.5.pdf

Hernieuwing jaargang 62 nr.4.pdf

Hernieuwing jaargang 62 nr.3.pdf

Hernieuwing jaargang 62 nr.2.pdf

oliebollen bestellen? Oliebollen kerk 2017.docx

Kerstmarkt 2017

https://photos.app.goo.gl/38OJ0PSgIN9XkKBc2

albumKerstmarkt 2017

Sinterklaas in de kerk
  

Hernieuwing jaargang 62 nr.1.pdf

Hernieuwing jaargang 61 nr.13.pdf


EMMANUELWANDELING in SLAGHAREN

Op zondagmorgen 24 sept. was het weer zover, de Emmanuelwandeling nu in Slagharen.

Om 9.00 u. was er eerst een Oogstdankviering in de H. Alphonsus de Liguori parochiekerk te Slagharen,
met pastor Anton Wenker als voorganger.

De kerk was prachtig versiert met allerhande vormen oogstgaven dat als thema had;   ‘Over de grens’.
 

 


Op het eind van deze plechtige viering

werd ook de Emmanuelwandelstok overhandigd aan de
Geloofsgemeenschap van Slagharen, die komt van de
Geloofsgemeenschap H. Cyriacus te Dalfsen waar op 23 april jl.
de wandeling is geweest.

 

Gerard Hollak heeft namens de locatie van de H. Cyriacus de
wandelstok overhandigd aan de heer Hans Kosse  van de locatie H. Alphonsus, het is een moment van ontmoeten, samen wandelen als parochianen van de Emmanuel.
In de bijbel staat;  “neem uw stok, en wandel”

Het was een mooie wandeling van ruim 5 km. met een klein groepje wandelaars, over een oud ‘Kerkepad’ uit de jaren vijftig
van de vorige eeuw.


De tocht voerde langs de kerk van De Belte,
de  Onze Lieve Vrouw van Fatima, we konden ook even de  kerk kijken.
Via het pad door het ‘Heksenbos’  en een grindpad langs het ‘Pastoorsbos’ komen we weer bij ons beginpunt de kerk in Slagharen.
Het was bijzonder mooi wandelweer.

De volgende wandeling zal plaats vinden in Lemelerveld.

Rikie en Gerard Hollak


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hernieuwing digitaal ontvangen?

Wilt u Hernieuwing digitaal ontvangen, dan kunt u dat aangeven via het emailadres: digitaal@rkkerkdalfsen.nl. Geeft u dan eveneens aan of u ook de papieren versie wilt blijven ontvangen. Geeft u in de email niets aan, dan gaan we er vanuit dat u Hernieuwing alleen nog per email wilt ontvangen.       

 

Nieuws en nieuw op de website

 

 

Bij overlijden belt u met de parochietelefoon: 06-13190386

 

© April 2009. Het parochiebestuur van de R.K.- Kerk Dalfsen

RK Kerk Dalfsen foto 1

RK Kerk Dalfsen foto 2

RK Kerk Dalfsen foto 3