kerkraam

Home

Het kerkportaal en de Mariakapel zijn dagelijks geopend
van

9.00 uur tot 17.00 uur

 


 

 

De kerk is weer open voor vieringen. De vieringen staan vermeld in de Hernieuwing. U kunt zich
opgeven dmv een briefje in de bus van het parochiecentrum of
een mailtje naar inge@rkkerkdalfsen.nl of appje naar 06-13190386

Hernieuwing jaargang 64 nr.9.pdf


Hernieuwing jaargang 64 nr.8.pdf
 

Brief aan parochianen hervatting vieringen.pdf

Afscheid Pastor Rutgers 
Jezus houdt van jou.pdf 

Hernieuwing jaargang 64 nr.7.pdf

Hernieuwing Jaargang 64 nr.6.pdf

Paasbrief Nederlandse bisschoppen 2020.pdf

Een groet van de aartsbisschop Paastriduum 2020.pdf

Onder deze link treft  u een brief van de pastoor aan met de onlinevieringen van de Emmanuelparochie. online vieringen maart 2020.docx

De vieringen zijn elke zondag om 11 uur te volgen vanuit de Brigittakerk in Ommen via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1922/events/event/15566864-202003221100
Of www.kerkdienstgemist.nl en dan Ommen Brigittakerk


Hebt u intenties waarvoor u wilt dat er gebeden wordt in deze Parochiële Eucharistieviering, dan kunt u deze opgeven via e-mail adres: stBrigittaParochie@zonnet.nl o.v.v. Misintenties.
Voor misintenties kunt u een vrijwillige financiele bijdrage overmaken van 8 euro op NL03RABO0348923066 t.n.v. St. Brigitta.


Hernieuwing jaargang 64 nr.5.pdf

Klokken van troost en hoop

Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Mensen raken ermee besmet, worden ziek en sommigen sterven er zelfs aan. Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten. Ook de kerken, waar elke week geloof, hoop en liefde geoefend en geleefd worden, moeten hun deuren sluiten. Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, roept de Raad van Kerken in Nederland op om de komende drie woensdagen van 19.00 - 19.15 uur de kerkklokken te luiden. De Raad sluit hierin aan bij een lokaal initiatief van de Oud-Katholieke Paradijskerk in Rotterdam. Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.

Ook de klokken van onze kerk luiden woensdag 18 en 25 maart en 1 april tussen 19.00 en 19.15 uur.

 
MAATREGELEN IVM CORONA (Covid-19)
 
- ALLE liturgische vieringen komen te vervallen. Dit geldt voor de vieringen in het weekend alsmede de vieringen door de week. 
- ALLE catecheses, vergaderingen, koorrepetities, koffiedrinkmomenten, samenkomsten van werkgroepen, etc., komen te vervallen.
- ALLE buitenkerkelijke activiteiten en bijeenkomsten die in de kerkruimte of het parochiecentrum plaatsvinden,komen te vervallen. 
 
Voor uitvaarten (begrafenis/crematie) geldt het volgende:
- ALLE uitvaarten zullen gebedsvieringen zijn, zonder uitreiking van de heilige communie.
- Er zal géén koor aanwezig zijn.
- Er mogen maximaal 100 personen aanwezig zijn.
 
Deze maatregelen gelden op zijn minst tot en met 13 april a.s. 

Meer informatie in het totale communiqué: Communique Corona-virus.pdf

Hernieuwing jaargang 64 nr.4.pdf


Hernieuwing jaargang 64 nr.3.pdf

Hernieuwing jaargang 64 nr.2.pdf

LOURDESBEDEVAART 2020
Zie pagina bedevaart_

EERSTE KERSTDAG 11.00 uur AFSCHEID VAN TINEKE PRINS PIANISTE YOUNG SPIRIT 
ZIE: pagina Young Spirit

Hernieuwing jaargang 64 nr.1.pdf

RIKUS VAN DER VEGT 60 JAAR KOORZANGER

Zaterdagavond 23 november, tijdens de kerkelijke viering van St. Caecilia met het dames- en het herenkoor, kreeg Rikus van der Vegt, door pastor Marga klein Overmeen, de onderscheiding voor 60-jaar koorlidmaatschap opgespeld.
Namens de Sint Gregorius Vereniging Nederland (SGVN) reikte koorvoorzitter Wim Dierkx hem de bijbehorende oorkonde uit, nadat hij Rikus namens het koor had toegesproken.
Naast de zang, tijdens de wekelijkse repetities en kerkdiensten, vervulde Rikus vele tientallen jaren bestuursfuncties binnen het koor. Daarnaast leverde hij actieve bijdragen aan door de gemeenschap van door de RK-locatie van Dalfsen georganiseerde activiteiten en evenementen. Zijn vrouw Rikie, die altijd achter Rikus’ activiteiten stond en daardoor vele avonden alleen thuis was, ontving namens het koor een boeket bloemen.

Hernieuwing jaargang 63 nr.13.pdf

YOUNG SPIRIT ZOEKT PIANIST
Ben jij een ervaren enthousiaste pianist en wil jij tegen vergoeding het gezellige koor Young Spirit begeleiden per 1 januari 2020? Laat het ons weten.
 
Young Spirit repeteert elke vrijdagavond van 19.00 tot 20.15 en zingt ongeveer 1 keer per maand tijdens de vieringen in de Katholieke kerk in Dalfsen. Daarnaast geeft het koor concerten en treedt het graag op bij verschillende gelegenheden zoals de Monumentendag.
Het repertoire bestaat naast moderne kerkliederen o.a. uit popliedjes, musicalsongs en klassieke muziek.
 
Young Spirit wil heel graag blijven zingen, maar zonder pianist is dat onmogelijk!
We vinden het fijn als iemand ons op weg wil helpen, bijvoorbeeld voor een aantal maanden of een half jaar.
 
Ken of ben jij de pianist die wij zoeken? Mail dan naar secretariaatyoungspirit@gmail.com

ALLERZIELENVIERING zaterdag 2 november om 19.00 uur

Zaterdag 2 november steken we een kaarsje aan
voor de mensen die zijn heengegaan.
Om stil te staan en aandacht te geven
om wat ze hebben gedaan
en aan de betekenis van hun en ons leven.

Voor wie steek jij een kaarsje aan?   

 

Communicanten 2019.pdf


Hernieuwing jaargang 63 nr.4.pdf

Zeer geslaagd stamppotbuffet met afscheid van Riky van der Vegt. Voor meer foto's zie fotoalbum
   

Hernieuwing jaargang 63 nr. 3.pdf
 
 
Terugblik concert Young Spirit
Wat hebben wij weer genoten!
Na een tijd van voorbereiding was het dan eindelijk zover;  op 3 november vierden we ons 30-jarig bestaan met een concert in de kerk. Wat is het dan fijn om te ervaren dat de kerk weer vol zit met enthousiast publiek!
Er stonden verschillende soorten liederen op het programma.  Zo was er veel vrolijkheid bij  Hallelujah to the King of Kings, Ramaganana,  Best Day  of My Life en de Afrikaanse liederen Shosholoza en Pata Pata, maar zongen we ook het gevoelige Mag ik dan bij jou. En, als eerbetoon aan Marinus Veltmaat, zongen we Tears in heaven, waarbij de stilte tijdens het lied opgevolgd werd door een geweldig applaus voor Marinus.
 
Tijdens het concert werden Ellen Hendriks en Henriette Snijder in het zonnetje gezet vanwege hun 25-jarig koorjubileum. Zij werden verrast met de oorkonde en eremedaille in zilver van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging.
  
   
Dank aan allen die op welke manier dan ook hebben bijgedragen om dit concert te laten slagen.
Dank aan de locatieraad voor de bloemen en de gift aan ons koor. Daar gaan we zeker wat leuks mee doen!
Groeten van Young Spirit


40 jaar Dameskoor!
 
Zondag 28 oktober was het 40 jaar geleden dat het dameskoor van de H. Cyriacuskerk is opgericht. Dit heugelijke feit werd gevierd met een feestelijke Eucharistieviering met als voorgangers Monseigneur H. Woorts en Pastor G. Noordink.
Onder leiding van dirigent Magdalena Jarzczyk en organist Herman Wolbers werden prachtige liederen ten gehore gebracht tijdens deze jubileumviering maar wel beginnend met het Kyrie zoals Mgr Woorts zo mooi verwoorde: Heer, ontferm u.
Tijdens deze plechtige viering werden 4 dames onderscheiden voor hun 40 jarig lidmaatschap. Rie Beumer, Gré Feijen, Nel van Bussel en Tonnie Hilgenkamp ontvingen een kettinkje met St Gregorius, vergezeld van een oorkonde. Marietje Mecking kon vanwege gezondheidsproblemen niet aanwezig zijn. Nellie Eijkelkamp ontving een broche van de Gregoriusvereniging voor haar 50 jarig jubileum bij verschillende koren, waaronder 40 jaar bij dit dameskoor.

Veel pariochianen woonden de kerkviering bij en maakten van de gelegenheid gebruik om het dameskoor te feliciteren in het Emmagebouw. Daar feliciteerde voorzitter Jos Ramaker het jubilerende koor en de jubilerende dames.
Hij sprak dank uit aan het koor voor het opluisteren van vele vieringen, niet alleen tijdens  weekendvieringen maar ook bij rouw en trouw. Magdalena Jarzcyk, Herman Wolbers en vervangend organist Jan Verheijen ontvingen een parochiekaars.
Rikie Hollak, voorzitter van het dameskoor sprak haar dank uit aan allen die aan de viering hebben meegewerkt. De aanwezige parochianen, kinderen en kleinkinderen van de jubilarissen, zongen de koorleden een welgemeend  “Lang zullen ze leven” toe en er werd geproost op het dameskoor.

Voor meer foto's: zie fotoalbum fotopagina

Palmpasen 2018

    

Kerstmarkt 2017

https://photos.app.goo.gl/38OJ0PSgIN9XkKBc2

albumKerstmarkt 2017


EMMANUELWANDELING in SLAGHAREN

Op zondagmorgen 24 sept. was het weer zover, de Emmanuelwandeling nu in Slagharen.

Om 9.00 u. was er eerst een Oogstdankviering in de H. Alphonsus de Liguori parochiekerk te Slagharen,
met pastor Anton Wenker als voorganger.

De kerk was prachtig versiert met allerhande vormen oogstgaven dat als thema had;   ‘Over de grens’.
 

 


Op het eind van deze plechtige viering

werd ook de Emmanuelwandelstok overhandigd aan de
Geloofsgemeenschap van Slagharen, die komt van de
Geloofsgemeenschap H. Cyriacus te Dalfsen waar op 23 april jl.
de wandeling is geweest.

 

Gerard Hollak heeft namens de locatie van de H. Cyriacus de
wandelstok overhandigd aan de heer Hans Kosse  van de locatie H. Alphonsus, het is een moment van ontmoeten, samen wandelen als parochianen van de Emmanuel.
In de bijbel staat;  “neem uw stok, en wandel”

Het was een mooie wandeling van ruim 5 km. met een klein groepje wandelaars, over een oud ‘Kerkepad’ uit de jaren vijftig
van de vorige eeuw.


De tocht voerde langs de kerk van De Belte,
de  Onze Lieve Vrouw van Fatima, we konden ook even de  kerk kijken.
Via het pad door het ‘Heksenbos’  en een grindpad langs het ‘Pastoorsbos’ komen we weer bij ons beginpunt de kerk in Slagharen.
Het was bijzonder mooi wandelweer.

De volgende wandeling zal plaats vinden in Lemelerveld.

Rikie en Gerard Hollak


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hernieuwing digitaal ontvangen?

Wilt u Hernieuwing digitaal ontvangen, dan kunt u dat aangeven via het emailadres: digitaal@rkkerkdalfsen.nl. Geeft u dan eveneens aan of u ook de papieren versie wilt blijven ontvangen. Geeft u in de email niets aan, dan gaan we er vanuit dat u Hernieuwing alleen nog per email wilt ontvangen.       

 

Nieuws en nieuw op de website

 

 

Bij overlijden belt u met de parochietelefoon: 06-13190386

 

© April 2009. Het parochiebestuur van de R.K.- Kerk Dalfsen

RK Kerk Dalfsen foto 1

RK Kerk Dalfsen foto 2

RK Kerk Dalfsen foto 3