kerkraam

Home

Het kerkportaal en de Maria-/stiltekapel zijn dagelijks geopend van 

9.00 uur tot 17.00 uur

 

De kerk is weer open voor vieringen. De vieringen staan vermeld in de Hernieuwing.

U kunt zich opgeven d.m.v. een briefje in de bus van het parochiecentrum of een mailtje naar inge@rkkerkdalfsen.nl of appje naar 06-13190386

We houden ons aan de opgestelde tien geboden t.a.v. de RIVM maatregelen:
10 geboden Dalfsen.pdf

Voor wie steek jij een kaarsje aan?   

Op maandag 2 november a.s. is er om 19.00 uur een BESLOTEN ALLERZIELENVIERING 

Maandag 2 november steken we een kaarsje aan
voor de mensen die zijn heengegaan.
Om stil te staan en aandacht te geven
om wat ze hebben gedaan
en aan de betekenis van hun en ons leven.

Helaas kunnen alleen de nabestaanden van de overledenen van dit jaar de viering bijwonen. Zij zijn inmiddels uitgenodigd. 
De viering is te volgen via www.kerkdienstgemist.nl  H. Cyriacuskerk Dalfsen

 

Hernieuwing jaargang 64 nr.12.pdf

Hernieuwing jaargang 64 nr.11.pdf

Hernieuwing jaargang 64 nr.10.pdf

Hernieuwing jaargang 64 nr.9.pdf

Hernieuwing jaargang 64 nr.8.pdf

Hernieuwing jaargang 64 nr.7.pdf

Hernieuwing Jaargang 64 nr.6.pdf

Paasbrief Nederlandse bisschoppen 2020.pdf

Een groet van de aartsbisschop Paastriduum 2020.pdf

De vieringen in onze kerk zijn op zaterdagavond om 19.00 uur of zondagmorgen om 9.uur. Het rooster staat vermeld in de Hernieuwing.

Elke woensdagmorgen is er om 9 uur een viering in onze kerk.

De parochiëlevieringen vanuit de Brigittakerk in Ommen zijn elke zondag om 11 uur te volgen via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1922/events/event/15566864-202003221100
Of www.kerkdienstgemist.nl en dan Ommen Brigittakerk

Hernieuwing jaargang 64 nr.5.pdf

Klokken van troost en hoop

Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Mensen raken ermee besmet, worden ziek en sommigen sterven er zelfs aan. Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten. Ook de kerken, waar elke week geloof, hoop en liefde geoefend en geleefd worden, moeten hun deuren sluiten. Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, roept de Raad van Kerken in Nederland op om de komende drie woensdagen van 19.00 - 19.15 uur de kerkklokken te luiden. De Raad sluit hierin aan bij een lokaal initiatief van de Oud-Katholieke Paradijskerk in Rotterdam. Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.

Ook de klokken van onze kerk luiden woensdag 18 en 25 maart en 1 april tussen 19.00 en 19.15 uur.

Hernieuwing jaargang 64 nr.4.pdf

Hernieuwing jaargang 64 nr.3.pdf

Hernieuwing jaargang 64 nr.2.pdf

LOURDESBEDEVAART 2020
Zie pagina bedevaart_

EERSTE KERSTDAG 11.00 uur AFSCHEID VAN TINEKE PRINS PIANISTE YOUNG SPIRIT 
ZIE: pagina Young Spirit

Hernieuwing jaargang 64 nr.1.pdf

RIKUS VAN DER VEGT 60 JAAR KOORZANGER

Zaterdagavond 23 november, tijdens de kerkelijke viering van St. Caecilia met het dames- en het herenkoor, kreeg Rikus van der Vegt, door pastor Marga klein Overmeen, de onderscheiding voor 60-jaar koorlidmaatschap opgespeld.
Namens de Sint Gregorius Vereniging Nederland (SGVN) reikte koorvoorzitter Wim Dierkx hem de bijbehorende oorkonde uit, nadat hij Rikus namens het koor had toegesproken.
Naast de zang, tijdens de wekelijkse repetities en kerkdiensten, vervulde Rikus vele tientallen jaren bestuursfuncties binnen het koor. Daarnaast leverde hij actieve bijdragen aan door de gemeenschap van door de RK-locatie van Dalfsen georganiseerde activiteiten en evenementen. Zijn vrouw Rikie, die altijd achter Rikus’ activiteiten stond en daardoor vele avonden alleen thuis was, ontving namens het koor een boeket bloemen.

Hernieuwing jaargang 63 nr.13.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hernieuwing digitaal ontvangen?

Wilt u Hernieuwing digitaal ontvangen, dan kunt u dat aangeven via het emailadres: digitaal@rkkerkdalfsen.nl. Geeft u dan eveneens aan of u ook de papieren versie wilt blijven ontvangen. Geeft u in de email niets aan, dan gaan we er vanuit dat u Hernieuwing alleen nog per email wilt ontvangen.       

 

Nieuws en nieuw op de website

 

 

Bij overlijden belt u met de parochietelefoon: 06-13190386

 

© April 2009. Het parochiebestuur van de R.K.- Kerk Dalfsen

RK Kerk Dalfsen foto 1

RK Kerk Dalfsen foto 2

RK Kerk Dalfsen foto 3