kerkraam

-Barmhartigheid-

 
- Seniorenviering “Advent”
Woensdag 12 december wordt er een seniorenviering (75+) georganiseerd in het parochiehuis aan de Emmastraat.
De middag begint om 14:30 uur en is afgelopen om ongeveer 16:00 uur.
Viering rondom het thema Advent. Het  dameskoor verzorgt de zang. Daarna is er een gezellig samenzijn met koffie, thee, hapje en drankje.
De wijkcontactpersonen bezorgen de senioren een persoonlijke uitnodigingsbrief.
 
- Minima- aktie,
Organisatie in samenwerking met alle kerkgenootschappen in Dalfsen,
Financiële tegemoetkoming in december voor de kerstdagen voor personen / gezinnen met minimuminkomen op aangeven van de gemeente. Afgifte op huisadres.
 
- Kerst kerkdeurcollecte 2018
Na afloop van de diensten op Kerstavond en 1e Kerstdag zal er gecollecteerd worden aan de kerkdeur ten bate van de Caritas doelen en activiteiten.
 
Mocht u contact willen met de CARITAS dan kunt u het bestuur benaderen.

Herma Bremmer                  0529 – 43 41 57
Erik Kampman                     06 -44 75 83 80
Annet v/d Stouwe                0529 – 43 44 67
Vincent Zandbelt                 0529 – 43 25 34
         
 
 
 

 RK Kerk Dalfsen foto 1

RK Kerk Dalfsen foto 2

RK Kerk Dalfsen foto 3