kerkraam

Organisatie algemeen

 

Parochietelefoon                            ( bij overlijden)

06-13190386
Parochiecentrum:   Pleyendal 5, 7721 DW Dalfsen  0529-435004

Geopend: ma. 9.30 - 11.00 uur 

 
   

Email:                         secretariaat@rkkerkdalfsen.nl

 
Website:                         www.rkkerkdalfsen.nl  
   
Pastoor   
A. Monninkhof 06-22786151
Email: monninkhof@hetnet.nl  
   
Locatieraad  
Jos Ramaker, voorzitter 06-15036244
Erik Kampman, financieel beheerder 06-44758380
Ingrid Kroes, secretaris 06-23231692
Tonny Reimert, beheer gebouwen 0529-433537
Inge Haarman, ledenadministratie 06-13190386
   
Banken:  
Emmanuel Parochie t.n.v.  H.Cyriacus te Dalfsen NL88 RABO 0312 8464 60
Kerkbalans               t.n.v.  H.Cyriacus te Dalfsen NL75 RABO 0312 8186 61
   Caritas                                                  NL80 RABO 0312 8192 50
Pastoor Thomasfonds NL13 RABO 0138 6412 42
   
Parochiehuis:  Wim en Thea Mars 0529-433960
Emmastraat 21, 7721 DG.  06-29044854
Redactie Hernieuwing
hernieuwing@rkkerkdalfsen.nl
 
Eindredactie Hernieuwing
inge@rkkerkdalfsen.nl
06-13190386
Parochiecentrum  0529-435004
Ledenadministratie  
Inge Haarman leden@rkkerkdalfsen.nl  06-13190386
Bezorging Hernieuwing:  
Annelies Koggel 0529-433703
Kerkdienstgemist.nl    
Tonny Reimert 0529-433537
Website  
Inge Haarman 06-13190386
Bloemengroep  
Ria van der Vegt 0529-434606
Mariet Booijink 0529-431893

Parochiehuis
Wim en Thea Mars

06-29044854
Beheerder Begraafplaats:      
Wim Kroes 0529-434324
Grafdelvers:  
René Hilgenkamp 0529- 431683
Wouter Nijentap 0529-471335/
  06-20950718

Begraafplaatsadministratie

 
Marco Oude Nijeweme 06-22323842

 

RK Kerk Dalfsen foto 1

RK Kerk Dalfsen foto 2

RK Kerk Dalfsen foto 3