kerkraam

Organisatie algemeen

Parochietelefoon bij overlijden: 

Parochiecentrum:
Pleyendal 5, 7721 DW Dalfsen 
06-13190386

0529-435004

Geopend: maandag van 9.30 - 11.00 uur  uur

 
   

Email:                    secretariaat@rkkerkdalfsen.nl

 
Website:                           www.rkkerkdalfsen.nl  
   
Pastoor   
Pastoor A. Monninkhof 06-22786151
Email: monninkhof@hetnet.nl

 
   
Locatieraad  
Jos Ramaker, voorzitter 06-15036244
Erik Kampman, financieel beheerder 06-44758380
Ingrid Kroes secretaris 06-23231692
Tonny Reimert, beheer gebouwen 0529-433537
Inge Haarman ledenadministratie en advies 06-13190386
   
Banken:  
Emmanuel Parochie    t.n.v.  H.Cyriacus te Dalfsen NL88 RABO 0312 8464 60
Kerkbalans                  t.n.v.   H.Cyriacus te Dalfsen NL75 RABO 03128 186 61
Caritas                           NL80 RABO 0312 8192 50
   
Parochiehuis:  Wim en Thea Mars 0529-433960
Emmastraat 21 Dalfsen 06-29044854

Redactie Hernieuwing:

hernieuwing@rkkerkdalfsen.nl

 
Parochiecentrum  0529-435004
Ledenadministratie:  
Inge Haarman 06-13190386
Actie Kerkbalans:  
Inge Haarman 06-13190386
Bezorging Hernieuwing:  
Annelies Koggel 0529-433703
Kerkradio:  
Tonnie Reimert 0529-433537
Bloemengroep  
Ria van der Vegt 0529-434606
Beheerder Begraafplaats:      
Wim Kroes 0529-434324
Grafdelvers:  
René Hilgenkamp 0529- 431683
Wouter Nijentap 0529-471335/
  06-20950718

RK Kerk Dalfsen foto 1

RK Kerk Dalfsen foto 2

RK Kerk Dalfsen foto 3