kerkraam

Historie

Wie heeft er nog meer van deze mooie plaatjes van de kerk?

....mail ze naar de webredactie...

Onderstaande video van de kerkklokken van onze kerk is gemaakt in het kader van een klokkendatabase, waarin informatie en opnames van zoveel mogelijk luid-en beiaardklokken in Nederland moeten komen. 

De #kerkklokken van de Cyriacuskerk te Dalfsen!
Woensdag 5 juni 2019, 13:00 uur
 

0:04
Kerkklok 3
2:12 Kerkklok 2
4:48 Kerkklok 1
7: 26 Kerkklokken luiden

 

Als laatste pastoor voor de Hervorming wordt genoemd de Zeer Eerw. Heer Johannes Overtijden. De parochie van de H. Cyriacus wordt opgeheven en de katholieken werden verzorgd vanuit Zwolle. In verschillende buurtschappen werden godsdienstoefeningen gehouden, zoals in Lenthe en Emmen. Later ook in de Broekhuizen in het huis van Joost Walraven van de Ruitenburgh kwamen katholieken bij elkaar. Een huisje aldaar werd als kerk ingericht. In 1672 wordt Zwolle overgegeven aan de Vorst-Bisschop van Keulen. In Dalfsen wordt de katholieke godsdienst hersteld. Pastoor H. van Deventer, die woonde in de Broekhuizen, wordt benoemd tot pastoor van Dalfsen. Na twee jaar moest hij de kerk verlaten, die naar de Hervormden overging. Twee jaar later kerken de katholieken van Dalfsen weer in de verschillende buurtschappen. Dit wordt oogluikend toegestaan. Katholiek Dalfsen gaat later naar de Hogenhorst (Hoonhorst), waar nu een kerk is ingericht in een boerderij. Ook de katholieken van Wythmen gaan daarheen. In 1817 vragen de 300 katholieken van Dalfsen verlof aan de overheid een bijkerk van Hoonhorst in Dalfsen te mogen inrichten. Dat wordt toegestaan. Nog geen jaar later wordt de h. Mis opgedragen in een aangekocht pand in de Prinsenstraat. In 1858 bezoekt de aartsbisschop Dalfsen en zegt toe dat Dalfsen weer een zelfstandige parochie zal worden. Er wordt besloten een nieuwe kerk te bouwen. Door de bouwvallige staat van de kerk, wordt besloten een nieuwe kerk te bouwen. Op 9 september 1938 wordt de eerste steen gelegd van de tegenwoordige kerk. In 1949 krijgt de toren drie nieuwe klokken.
Het is tot op heden niet bekend of in de korte tijd voor de oorlog tot de klokkenroof van 1943 de toren klokken heeft gehad.
Kerkklok 1: Barbara, Petit & Fritsen, 1949, 1098 mm, fis1 BARBARA A. D. 1949 PETIT ET FRITSEN ME FUDERUNT
→ Kerkklok 2: Cyriacus, Petit & Fritsen, 1949, 931 mm, a1 CYRIACUS A. D. 1949 PETIT ET FRITSEN ME FUDERUNT
→ Kerkklok 3: Maria, Petit & Fritsen, 1949, 814 mm, b1 MARIA A. D. 1949 PETIT ET FRITSEN

ME FUDERUNT Met dank aan iedereen die bijdroeg aan deze opname!

https://youtu.be/CX-m29Vl97k

RK Kerk Dalfsen foto 1

RK Kerk Dalfsen foto 2

RK Kerk Dalfsen foto 3