kerkraam

Familiegebeurtenissen

 

Bij overlijden belt u de parochietelefoon:
Inge Haarman

06-13190386
   
Wilt u alle familiegebeurtenissen en ziekenhuisopname doorgeven aan:  
Jeanne Bontje, graag tussen 17.00 - 19.00 uur. 0529-432381
   

Voor het dopen van uw kind, trouwplannen en het sacrament van de zieken
neemt u contact op met: Pastoor Monninkhof

06-22786151
   
Vragen met betrekking tot de begraafplaatsadministratie kunt u stellen aan:  
Marco Oude Nijeweme 06-22323842
Mailadres: begraafplaats@rkkerkdalfsen.nl  
   
   
Help jezelf. Help de ander 0900- 1262626
(5 cent per minuut)   http://www.steunpunthuiselijkgeweld.nl/  

 

 

RK Kerk Dalfsen foto 1

RK Kerk Dalfsen foto 2

RK Kerk Dalfsen foto 3