kerkraam

Dameskoor

40 jaar Dameskoor!
 
Zondag 28 oktober was het 40 jaar geleden dat het dameskoor van de H. Cyriacuskerk is opgericht. Dit heugelijke feit werd gevierd met een feestelijke Eucharistieviering met als voorgangers Monseigneur H. Woorts en Pastor G. Noordink.
Onder leiding van dirigent Magdalena Jarzczyk en organist Herman Wolbers werden prachtige liederen ten gehore gebracht tijdens deze jubileumviering maar wel beginnend met het Kyrie zoals Mgr Woorts zo mooi verwoorde: Heer, ontferm u.
Tijdens deze plechtige viering werden 4 dames onderscheiden voor hun 40 jarig lidmaatschap. Rie Beumer, Gré Feijen, Nel van Bussel en Tonnie Hilgenkamp ontvingen een kettinkje met St Gregorius, vergezeld van een oorkonde. Marietje Mecking kon vanwege gezondheidsproblemen niet aanwezig zijn. Nellie Eijkelkamp ontving een broche van de Gregoriusvereniging voor haar 50 jarig jubileum bij verschillende koren, waaronder 40 jaar bij dit dameskoor.40 jarig jubilieum oktober 2018 November 2015

Dameskoor van de H. Cyriacusparochie


Het koor is een groep enthousiaste dames die de vieringen van onze parochie helpt verzorgen door haar gezangen. Het koor bestaat 40 jaar en telt 25-30 leden.


Het koor staat onder de muzikale leiding van dirigente Magadalena Jarczyk en organist Herman Wolbers. Er wordt meerstemming gezongen en regelmatig worden nieuwe stukken ingestudeerd. Het koor verzorgt vieringen in het weekend, de avondwake’s van overleden parochianen en bij diverse jubilea.


Op hoogtijdagen  wordt samen met het herenkoor van de parochie gezongen.  Het koor repeteert op de donderdagavond van 19.00  tot 20.30 uur in de eigen parochiekerk of het parochiecentrum, met een pauze voor  een kopje koffie of thee.


Ook de sociale kant vindt het koor belangrijk. Jaarlijks wordt een gezellig en ontspannen uitstapje gemaakt. Heeft u belangstelling of u wilt meezingen? U bent van harte welkom. Neemt u dan contact op met het bestuur of een van de leden van het koor.


Contact email: g.hollak@outlook.com
 

 

Nieuws:


 

RK Kerk Dalfsen foto 1

RK Kerk Dalfsen foto 2

RK Kerk Dalfsen foto 3