kerkraam

Herenkoor


RIKUS VAN DER VEGT 60 JAAR KOORZANGER

Zaterdagavond 23 november, tijdens de kerkelijke viering van St. Caecilia met het dames- en het herenkoor, kreeg Rikus van der Vegt, door pastor Marga klein Overmeen, de onderscheiding voor 60-jaar koorlidmaatschap opgespeld.
Namens de Sint Gregorius Vereniging Nederland (SGVN) reikte koorvoorzitter Wim Dierkx hem de bijbehorende oorkonde uit, nadat hij Rikus namens het koor had toegesproken.
Naast de zang, tijdens de wekelijkse repetities en kerkdiensten, vervulde Rikus vele tientallen jaren bestuursfuncties binnen het koor. Daarnaast leverde hij actieve bijdragen aan door de gemeenschap van door de RK-locatie van Dalfsen georganiseerde activiteiten en evenementen. Zijn vrouw Rikie, die altijd achter Rikus’ activiteiten stond en daardoor vele avonden alleen thuis was, ontving namens het koor een boeket bloemen.
 

Weer een organist bij het herenkoor
Door de komst van organist Marcel Logtenberg uit Wijthmen is de muzikale leiding van ons herenkoor sinds februari jl. weer compleet. Hierdoor kan Arjen Seinen zijn primaire taak als dirigent beter uitoefenen, dan wanneer hij dat vanachter het orgel of de piano moet doen. Vooral de complexe meerstemmige stukken, die om exacte aanwijzingen voor de zangers vragen, komen hierdoor beter tot hun recht. Daardoor kunnen we ook weer de meer gevarieerde stukken ten gehore brengen. Die zijn voor ons uitdagender om in te studeren en geven meer voldoening bij een goede uitvoering ervan.
Het is best even wennen, voor zowel Arjen als voor ons zangers, om die aandacht en concentratie op te brengen en vast te houden.
Na het afscheid en kort daarna het overlijden van Hans Thüsh, stond (of zat eigenlijk) Arjen er alleen voor. Waar nodig konden we de afgelopen jaren bij bijzondere uitvoeringen van bepaalde stukken, of bij de afwezigheid van Arjen altijd terugvallen op de organisten Martie Eijkelkamp en Jan Verheijen. Op hen kunnen we overigens nog steeds een beroep doen. Marcel Logtenberg, die als organist meerdere koren in en rond Zwolle begeleidt, probeert voor zover zijn agenda dat toelaat ook ons zoveel mogelijk te begeleiden. Dit betreffen zowel de repetities op de donderdagavond als het helaas steeds beperkter wordende aantal kerkelijke vieringen.

Het herenkoor anno 2019                                                           
Op papier telt het herenkoor momenteel 28 leden, exclusief Arjen en Marcel. Voor een mannenkoor binnen de RK-kerk in ons land, zeker qua omvang, best wel bijzonder. Veel mannenkoren in ons land zijn vanaf de eind jaren ’60 opgegaan in gemengde koren of ter ziele gegaan. Ondanks enkele langdurige- en zelfs permanente zieken, repeteren we op de donderdagavonden gemiddeld met zo’n 20-22 man. Dit aantal leden zingt doorgaans ook de diensten op de geplande zaterdagavonden of zondagmorgens.
Met een dirigent én een organist kan er veel gerichter gerepeteerd worden. Dat vraagt van de zangers wel meer fysieke inspanning van de overigens steeds ouder wordende stemmen. De leeftijden binnen het koor variëren momenteel tussen 59 en 88 jaar. Een koor op leeftijd dus. Veel nieuwe leden liggen niet in het verschiet. Het genre dat we zingen is voor de jongere generatie mannen uit onze RK-geloofsgemeenschap al niet echt aanleiding om zich bij ons aan te melden, laat staan dat er zich veel (jongere) zangers van buitenaf zullen aanmelden. Met diezelfde tendens heeft overigens ook ons dameskoor te maken.
‘Sportschool’                                                                                                          In Dalfsen en omgeving is het aanbod van koren groot. Mensen zingen in de gemeente Dalfsen, maar daarnaast ook in o.a.: Ommen, Zwolle en in regionale- of zelfs provinciale koren. Soms wordt zelfs gezongen in meerdere koren. De werving van nieuwe leden is voor de meeste koren op dit moment: ‘vissen in dezelfde kleine vijver’.
Daarnaast is de opkomst van -sec- gelegenheidskoren momenteel trendy. Je betaalt dan een bedrag voor een beperkt aantal repetities, ter voorbereiding op een speciaal optreden (bijv. kerst), en je krijgt bladmuziek met een muziek-cd afgestemd op jouw stemsoort om vooral thuis flink te oefenen. Bestaande koren bieden ook wel een tijdelijke deelname aan, in de hoop dat deze ‘tijdelijke krachten’ leiden tot een vast lidmaatschap. Na het optreden valt het gelegenheidskoor uit elkaar en wordt soms gewacht op een nieuwe uitnodiging tot deelname, al dan niet van een andere koororganisatie. Als ‘tijdelijk’ koorlid heb je dan slechts een beperkt aantal weken per jaar de verplichting te moeten repeteren maar vooral: Je hebt verder geen organisatorische taken die een koor nu eenmaal met zich meebrengt. Ik vergelijk het wel eens met een sportschool: Je komt en gaat wanneer je wilt sporten en buiten de contributie om heb je verder geen enkele verplichting. 
Sociaal aspect     
Ons koor kent tot nu toe alleen vaste leden. Onder hen enkele die al meer dan 60 jaar lid zijn! Naast de passie voor de toch wel specifieke kerkzang speelt voor de meeste leden zéker het sociale aspect van ons koor een belangrijke rol. Je hoort erbij, je geniet van ‘de 3e helft’ na afloop van de repetities, maar vrijwilligheid is zéker geen vrijblijvendheid. Een zo frequent mogelijke aanwezigheid is een must. Een koor ben je met z’n allen; het muzikale eindproduct komt tot stand door de som van de aanwezige stemmen (goede of minder goede).
Meer dan zang alleen                                                                 
Naast de zang vraagt onze koororganisatie om: bestuursleden, een liedcommissie, mensen die zorgen voor de juiste partituren in de zangmappen, zorg voor de aanwezigheid van de mappen in de oefenruimte, de tijdige opmaak van programma’s voor de diensten, et cetera. Drie keer per jaar zingen we samen met ons dameskoor, waarbij onze koren op toerbeurt leading zijn v.w.b. de muzikale leiding en de liedkeuzes voor die optredens. Uit onze gelederen vormen we af-en-toe een gelegenheid ‘Shanty-koortje’. Elk jaar organiseren we met onze partners een bloemenmarkt in het mei-weekend van Moederdag om de kas op peil te houden en nemen individuele leden deel aan de activiteiten rond de kerstmarkt. Onze schutspatroon voor de kerkmuziek -St. Cecilia- zorgt er jaarlijks voor dat we eind november, samen met onze partners, in een ontspannen sfeer van een hapje en drankje genieten, ter bevestiging van onze inspanningen voor het koor.
Wees welkom                                                                                                        Zingen is gezond, ‘ontstresst’ en legt zeker in een koor verbinding tussen mensen onderling. Mocht jij je naar aanleiding van dit stuk aangesproken of getriggerd voelen, neem gerust contact met ons op. Ken je mannen die zich -volgens jou- zowel muzikaal als sociaal bij ons op hun plek zouden kunnen voelen, of heb je ze daarover horen praten, laat het ons weten.
Met vriendelijke groet namens het herenkoor,
Wim Dierkx(vz.)


november 2018Het bestuur van het herenkoor bestaat uit
voorzitter Wim Dierkx tel.06-51846462
vice voorzitter Wim Beltman tel. 433623
secretaris Wim Jacobs tel. 433575
penningmeester Herman Huysmans tel. 431378
activiteiten Rikus van de Vegt tel.432733

Herenkoor H. Cyriacusparochie
 
Het koor telt inclusief de organist en dirigent 35 leden.
De muzikale leiding is in handen van amateur dirigent /organist  Arjen Seinen. 

In 2001 kreeg het koor een impuls door de één-op-één werving en instroom van 12 nieuwe jongere leden uit de parochie. Velen zingen al meerdere tientallen jaren in het koor, enkele leden zelfs al meer dan 60 jaar.

Het repertoire bestaat uit de thans in de R.K.- kerk gebruikelijke Nederlandse liederen en een scala van Gregoriaanse- en Latijnse gezangen. Beide leden van de muzikale leiding schrijven arrangementen voor dit repertoire. Daarbij klinkt de Oost-Europese invloed door in meerdere arrangementen van Arjen Seinen, die enige jaren in Boedapest studeerde.

Individuele leden van het koor leveren -naast hun stem - in verschillende functies binnen de parochie, een bijdrage aan de kerkelijke gemeenschap.
Jaarlijks organiseert het koor een bloemenactie om de kas van zowel de parochie als het koor te spekken. Naast de muzikale aspecten spelen ook de sociale binnen het koor een belangrijke rol.


Archief:


RK Kerk Dalfsen foto 1

RK Kerk Dalfsen foto 2

RK Kerk Dalfsen foto 3