kerkraam

Wijkcontactpersonen

 Wijkcontactpersonen

Coördinatie:       Jeanne Bontje-Keizer agbontje@home.nl 

Secretaresse:   Annelies Koggel-Peters  lenhkoggel@ziggo.nl

Organisatie
De H. Cyriacusparochie telt 35 wijken in Dalfsen en Nieuwleusen, die elk één of twee wijkcontactpersonen hebben.
De hoofdtaak van deze parochianen is contact te onderhouden met de medeparochianen in hun wijk. Ze geven informatie en maken nieuwe parochianen wegwijs in de parochie. Wijkcontactpersonen vormen een belangrijke schakel in de parochiegemeenschap.
 
Persoonlijke taken wijkcontactpersonen
Wijkcontactpersonen brengen een bezoek of sturen een kaartje aan langdurige zieken, zowel thuis als in het ziekenhuis, bij geboorte, verjaardagen of andere gelegenheden.
Zij moeten natuurlijk wel op de hoogte zijn van deze feiten. Heeft u iets te te melden of weet u dit van iemand in uw omgeving laat het hen dan weten.
Deze informatie kunt u ook doorgeven aan Jeanne Bontje of Annelies Koggel.
Wijkcontactpersonen nemen in voorkomende gevallen taken van elkaar over.
 
Speciale taken van de wijkcontactpersonen

  • De bezorging van de enveloppen met bijlagen van de actie Kerkbalans en eventueel de inzameling van de retourenveloppen.                                                                                                                                     
  • De bezorging van de paasattentie en de kerstkaart namens de parochie, bij senioren boven de 80 jaar, zieken en in gezinnen waar het afgelopen jaar iemand is overleden.                                                                                                      
  • De verspreiding van de uitnodigingen voor de seniorenvieringen, die georganiseerd worden door de Parochiële Caritas Instelling (PCI). Alle 80 plussers krijgen hiervoor een uitnodiging.Alle andere senioren zijn ook van harte welkom.
  • De verzending van felicitatiekaarten bij de Eerste H. Communie en het Vormsel.
  • De bezorging van het parochieblad Hernieuwing. Dit wordt door velen gedaan samen met andere parochianen                                                                                                                                   
  • Annelies Koggel coördineert de bezorging van het parochieblad. Zij is bereikbaar via lenhkoggel@ziggo.nl

 
Werkgroep wijkcontactpersonen
De wijkcontactpersonen kennen een werkgroep die de wijkcontactpersonen begeleidt. Deze werkgroep bestaat uit 6 personen. Tijdens de vergaderingen worden onderlinge ervaringen uitgewisseld. De werkgroep bespreekt de problemen en zet nieuwe ontwikkelingen in gang.
De werkgroep draagt de verantwoordelijkheid voor de activiteiten, ondersteunt de wijkcontactpersonen die tijdelijk niet kunnen meedraaien en geeft informatie door vanuit andere parochiële werkgroepen.
Na elke werkgroepvergadering wordt onder de wijkcontactpersonen een nieuwsbrief verspreid met de belangrijkste punten uit de werkgroepvergadering.                       
De privacyrichtlijnen worden hierbij strikt nageleefd.

 

Gedicht: Ik geloof in een levende parochie

Ik geloof in een levende parochie,
waar iedereen zich thuis voelt,
waar mensen ontvangen worden als gasten,
waar men begaan is met elkaar.

Ik geloof in een levende geloofsgemeenschap,
die op zoek is naar de eenzame mens,
die de zieke aandacht geeft
en waar oudere mensen worden ondersteund.

Ik geloof in een levende gemeenschap,
waar kinderen welkom zijn.
waar plaats is voor rusteloze zoekers
en waar jongeren een oase vinden van rust,
even ‘pauze’ kunnen houden.

Ik geloof in een levende parochie,
die beademd wordt door de geestkracht van Jezus
en waar iedereen tegen elkaar zegt:
‘Ik ben er voor jou.’

(René Hornikx, Adem van ons leven. Kok 2008)

2018

Maandag 10 september hebben we onze jaarlijkse gezellige avond gehad met de aanwezige wijkcontactpersonen. Kopje koffie met gebak, een drankje, een hapje en spelletjes, in kleine groepjes kon je zo makkelijk en gezellig bijpraten.
 
 
De avond stond in het teken van het afscheid van Louise Tielbeke uit onze werkgroep, Na vele jaren stopt Louise met haar extra activiteiten binnen de werkgroep, zij blijft in haar wijk de wijkcontactpersoon dus hoeven we haar kwaliteiten nog niet te missen.
 
Haar extra activiteit was o.a. het coördineren van het kruisje, zorgen dat dit rond een jaar na overlijden bij de nabestaanden bezorgt werd. Deze taak wordt overgenomen door Rikie Melenhorst, zij is al actief bij het coördineren van de paasattenties en kerstkaarten voor de senioren in onze parochie.
 
Ook hebben we nog even stilgestaan bij het feit dat de bezoekgroep wijkcontactpersonen al ruim 40 jaar deel uit maakt van onze parochie, er zijn meerdere vrijwilligers die al vanaf het begin bezoekjes brengen aan parochianen.
    
     

 
Namens de werkgroep wijkcontactpersonen Jeanne Bontje en Annelies Koggel.


 

UIT DE OUDE DOOS!!!

 

Feest - 35 jaar wijkcontactpersoon (4 juni 2013)
 
Met z’n allen staan we sterk
Voor het werk aan de kerk
Een schouderklopje hier 
En een brief of kaartje daar
Zo zijn we met elkaar de rechterhand van de pastoor
En hebben we bij de Heer een streepje voor.
Zo zongen we samen uit volle borst dit lied dat Ad Bontje speciaal voor deze gelegenheid had geschreven.Ruim 30 wijkcontactpersonen kwamen 4 juni jl. bij elkaar om het feest te vieren dat 35 jaar geleden onze parochie in wijken werd ingedeeld. Waar vroeger de parochieherder regelmatig huisbezoeken aflegde en zo het wel en wee kon delen met zijn schapen zo veranderde de situatie in de jaren tachtig. Minder priesters en de pastoor kreeg steeds meer pastorale taken toebedeeld bij het leiden van zijn parochie. Zo hield hij veel minder tijd over voor huisbezoeken en het leggen van rechtstreekse contacten met z’n parochianen.Zo heeft onze Cyriacusparochie in 1978 besloten om wijkcontactpersonen aan te stellen die inderdaad de rechterhand werden van de pastoor. Bij bijzondere kerkelijke gelegenheden verzorgen zij de attenties, gaan op bezoek bij mensen die ziek  of wat eenzaam en zijn het luisterend oor voor de degene die behoefte hebben aan een goed gesprek. Zo vervullen zij ook de rol van doorgeefluik aan ons pastorale team.
Bovendien zijn zij de spil bij de actie Kerkbalans en doorgaans het rond brengen van ons parochieblad Hernieuwing.

 
Het was natuurlijk een feestje waard om ons 35 jaar bestaan samen te vieren. Met een heerlijk buffet bij de familie Bontje dat was verzorgd door een aantal enthousiaste dames hebben we er samen een mooie viering van gemaakt.


 
Tenslotte werden er 4 dames in het zonnetje gezet, die al 35 jaar actief zijn geweest als wijkcontactpersoon. Hulde dus aan de dames Tielbeke, Hilgenkamp, Booyink en Bontje die met een groot verantwoordelijkheidsgevoel deze taak al die jaren hebben uit gevoerd. Zo hopen we maar dat we door onze inzet, bij de Heer echt streepje vóór blijven houden..

RK Kerk Dalfsen foto 1

RK Kerk Dalfsen foto 2

RK Kerk Dalfsen foto 3