kerkraam

Zes leden R.K. koren gehuldigd

Na afloop van de zaterdagavondviering  van 21 november 2009, werden zes jubilarissen van het R.K. dames- en herenkoor van de Cyriacusparochie gehuldigd. Zij zijn dit jaar 25- 40- of 50 jaar lid van het kerkkoor en tevens lid van de Nederlandse St. Gregoriusvereniging (NSGV).

Het gaat om de dames: Riek Weijermars (25 jaar lid) en Nelly Eijkelkamp (40 jaar lid) en de heren: Jan Herbrink en Wim Jacobs (beiden 25 jaar lid) en Bernard Booijink en Rikus van der Vegt (beiden 50 jaar lid).

De onderscheidingen werden opgespeld door de heer Ad Bontje van de Pastoraatgroep Liturgie van de parochie, die hen kort toesprak. Naast hun lidmaatschap van het koor vervullen de koorleden ook nog andere taken in de parochie zoals o.a. de Activiteitencommissie van het Renovatiefonds van de kerk en de werkgroep Avondwake. Na de officiële uitreiking van de onderscheidingen kregen de jubilarissen van de aanwezigen en hun medekoorleden een flink applaus. Namens de parochie ontvingen zijn een boeket bloemen.

In een goedgevulde kerk zongen de gezamenlijke koren een feestelijke dienst, met o.a. het Kyrië en het Gloria uit de Gounodmis. De beide koren werden gedirigeerd door Magdalena Jarczyk en Herman Wolters speelde op het orgel.

Na afloop van de dienst hielden beide koren hun traditionele St. Ceciliafeest (schutpatroon van de muziek).


Van links naar rechts: J. Herbrink, W. Jacobs, R. Weijermars, N. Eijkelkamp, R. van der Vegt en B. Booijink.

RK Kerk Dalfsen foto 1

RK Kerk Dalfsen foto 2

RK Kerk Dalfsen foto 3